MENU

E-JAWAB : Laporan Kategori Aduan Bagi Tarikh 1 Januari 2017 Hingga 31 Disember 2017

BIL BULAN JENIS PENGADUAN JUMLAH
ADUAN CADANGAN PENGHARGAAN PERTANYAAN
1  Januari 43 2 0 2 47
2  Februari 14 1 0 4 19
3  Mac 20 1 0 1 22
4  April          
5  Mei          
6  Jun          
7  Julai          
8  Ogos          
9  September          
10  Oktober          
11  November          
12  Disember          
  Jumlah 77 4 0 7 135

 

 STATISTIK E-CUKAI, i-MAKLUM DAN E-BAYARAN 2017

Bil. Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun
Jumlah
 
Hit % Hit %
Hit
% Hit % Hit % Hit %
1  e-Cukai 7,752 100 7,914 100                 15,666
2.  i-Maklum 1 0 1 0                 2
3.  e-bayaran                          
Jumlah  7,753 100 7,915 100                 15,668

 

Bil. Aplikasi Julai Ogos Sept Okt Nov Dis
Jumlah
 
Hit % Hit %
Hit
% Hit % Hit % Hit %
1  e-Cukai                          
2.  i-Maklum                          
3.  e-bayaran                          
 Jumlah