MENU

Senarai Akta yang diterima pakai Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah

1. Akta Kerajaan Tempatan. 1976[Akta 171]
2. Akta Jalan, Parit dan Bangunan. 1974[Akta 133]
3. Akta Perancang, Bandar, dan Desa. 1976[Akta 172]
4. Akta Bangunan dan Harta Bersama. (Penyenggaraan dan Pengurusan). 2007[Akta 663]

SENARAI NILAIAN BARU

 

Pautan Laman